Lizy Kids ™️ – Proizvodi za aktivnu decu

Politika privatnosti

Politika privatnosti se odnosi na internet prodavnicu lizikids.rs

Zaštita ličnih podataka
Svi podaci će se tretirati poverljivo i koristiće se samo za internu evidenciju iu svrhu za koju su dati. Vaši podaci će biti pažljivo zaštićeni od gubitka, zloupotrebe, neovlašćenog pristupa, otkrivanja, izmene ili uništenja.

Prilikom prijave na e-mail bilten i dobijanja kupona za popust prikupljaćemo i obrađivati sledeće lične podatke: ime i prezime, e-mail adresu.

LiziKids, internet prodavnica, D&A UNITE d.o.o. Podvinci 41a, 2250 Ptuj, kao rukovalac dosijea ličnih podataka, dobijene podatke može koristiti i obrađivati u skladu sa odredbama propisa o zaštiti podataka o ličnosti za sve sledeće namene i kanale komunikacije: upravljanje bazom podataka i slanje ponuda, marketinške aktivnosti – oglašavanje. , analizira i proučava kupovne navike, prati i evidentira isporuku poslatih e-mailova (ili primljenih od strane vlasnika), prati i beleži koji sadržaj je vlasnik e-mail adrese otvorio ili pročitao (praćenje klikova na veb linkove sadržane u e-mailu pošte), sprovođenje dodatnih ponuda, sprovođenje nagradnih igara i učešće u promotivnim događajima, uključujući izvlačenje i objavljivanje podataka o dobitnicima, kao i prikupljanje ličnih podataka na promotivnim događajima.

Prilikom kupovine u online prodavnici lizikids.rs, prikupljaćemo i obrađivati sledeće lične podatke: ime i prezime, adresu, poštanski broj, mesto, telefon, e-mail adresu.

Pažljivo ćemo čuvati i obrađivati prikupljene lične podatke sve dok posetilac ili kupac internet prodavnice lizikids.rs ne zatraži brisanje ili odjavi.

Nećemo deliti ili prenositi lične podatke koje smo dobili nikome. Oni će se koristiti isključivo u gore navedene svrhe.

U slučaju problema ili. nejasnoćama u korišćenju veb stranice, vlasnik veb stranice zadržava pravo da kontaktira potrošača putem sredstava komunikacije na daljinu. Nismo odgovorni za bilo kakav „upad“ u računarski sistem.

Obaveštenja i e-vesti
Pretplatom na e-vesti, korisnik je saglasan da ga obaveštavamo do 3 puta nedeljno o ​​novostima i promocijama na našem sajtu. Provajder se obavezuje da neće zloupotrebljavati ili na bilo koji način proslediti e-mail adresu korisnika trećoj strani. Korisnik može da se odjavi od primanja vesti u bilo kom trenutku.

Recenzije i komentari korisnika
Recenzije korisnika ili recenzije proizvoda koje pišu kupci su deo funkcionalnosti prodavnice koja je namenjena zajednici korisnika. Provajder dozvoljava da mišljenje napiše bilo koji registrovani korisnik prodavnice, a pre konačnog objavljivanja, provajder ih pregleda.

Provajder neće objavljivati mišljenja ili doprinose koji su na bilo koji način uvredljivi, opsceni ili po mišljenju provajdera ne koriste drugim korisnicima i posetiocima.

Podnošenjem mišljenja ili komentara korisnik se izričito slaže sa uslovima korišćenja i dozvoljava provajderu da deo ili ceo tekst objavi u svim elektronskim i drugim medijima. Provajder ima pravo da koristi sadržaj na neodređeno vreme iu bilo koju svrhu koja je u poslovnom interesu provajdera, uključujući objavljivanje u oglasima ili drugim marketinškim komunikacijama.

Istovremeno, autor mišljenja izjavljuje i garantuje da je vlasnik materijalnih i moralnih autorskih prava za pisana mišljenja i komentare i da ta prava prenosi na provajdera ne isključivo i na neodređeno vreme.